Falko har tjue års erfaring fra eiendom og innovasjon, arkitektur og private equity-finans. Han har bidratt til realiseringen av mange innovative prosjekter, og er spesielt opptatt av bærekraft og brukertilfredshet. Med en doktorgrad fra Vienna University of Economics and Business har Falko jobbet med prosjekter over hele Europa, blant annet som prosjektleder i arkitektkontoret Snøhetta i tre år. Her var oppgaven hans å sørge for godt samarbeid mellom arkitekter og byggherrer.

Falko er opptatt av å skape sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige eiendomsprosjekter, og er ekspert på å skape riktige forutsetninger for at prosjektet skal lykkes. Falko snakker fire forskjellige språk, og i tillegg er han flytende i både business og arkitektur. Hans evne til å oversette fra en disiplin til en annen gjør Falko til en uvurderlig ressurs i store eiendomsprosjekter.

Liget Nasjonalmuseum og Ludwig-galleri
Snohettas forslag til nytt nasjonalmuseum i Budapest, Ungarn, er et museum som oppfordrer de besøkende til å delta aktivt.
Se prosjekt

Powerhouse Krakow
Et prosjekt som utforsker muligheten for å skape et kontorbygg som produserer mer energi enn det konsumerer.
Se prosjekt

Menara Beach
Et eksklusivt boligområde i Marbella, bestående av 105 luksusleiligheter for helårsboende og feriegjester.
Se prosjekt

Se Linkedin-profil 

Amberas helhetlige design gjør det til et enestående prosjekt som jeg er utrolig glad for å være en del av. Det sosiale konseptet er det som gjør Ambera unikt, og de fysiske miljøene gjør det sosiale mulig. Hele byen er designet for å redusere forpliktelser og skape forutsetninger for et rikt og meningsfylt liv. At vi kan tilby dette til en pris folk flest har råd til er helt eksepsjonelt.”

Falko Müller-Tyl, Administrerende direktør og medgründer