Velkommen til Ambera Desert Springs - Europas første aktive bofellesskap for oss over 55!

Dagens 60-åringer – Flere år yngre enn sin alder

TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse for Gjensidige, og den viser at dagens 60-åringer føler seg flere år yngre enn alderen skulle tilsi. Les hele resultatet på godtforbedret.no.

Som Kåre Willoch formulerte det: «Når du er 50, har du kommet opp på sletta.» Vi trenger ikke klatre eller strebe så mye mer etter verken familie, bolig eller jobb, vi vet hvem vi er, hva vi har og hvor vi står.

Ambera skal bli Europas første by for aktive voksne, en by for oss som ønsker oss et fantastisk liv etter 50. For oss handler et fantastisk liv om å bekymre oss mindre, om å spille en rolle i andre menneskers liv, om å lære nye ferdigheter, og å bruke tiden vår på det som føles meningsfylt for oss.