Velkommen til Ambera Desert Springs - Europas første aktive bofellesskap for oss over 55!

Å bygge et fellesskap – Del 4 av 5

Hvordan bygger man noe som ikke eksisterer fra før? Hva er det egentlig vi har jobbet med hver eneste dag de siste tre årene? Er det ikke bare å kjøpe en tomt, bygge noen hus og starte salget?

I denne artikkelserien i fem deler forteller medgründer og adm. dir. Falko Müller-Tyl om hva Ambera-teamet har jobbet med frem til nå, hva vi har oppnådd så langt, og hva som ligger foran oss.

Å bygge et fellesskap, del 4 av 5 – Å bygge gode boliger

Kjære Amberafamilie,

Dere vet hva som kommer nå – min liste over vesentlige aspekter for en Amberaby:

  1. Å definere hva slags samfunn vi skal bygge

  2. Å velge riktig tomt

  3. Å bygge egnete fellesfasiliteter

  4. Å bygge gode boliger

  5. Å fylle Ambera-fellesskapet med liv

Hvordan skal husene i Europas første Amberaby se ut? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan smart arkitektur kan bidra til å gi oss et rikere liv, og hvordan vi har jobbet med bærekraft-elementer for å finne gode løsninger.

Hva er utfordringen?

Bygge- og eiendomsnæringen, dvs. oppføring og drift av bygg, står for 40% av verdens CO2-utslipp. Dette må vi gjøre noe med, både når det gjelder måten å designe bygg, valg av materialer, og måten å drifte bygg og byer.

I sammenheng med prosjektering av en Amberaby har vi en unik mulighet til å virkelig påvirke bærekraftig bygging ettersom vi skal bygge så mange boenheter og knytte dem sammen til en fungerende by. Det finnes mange elementer som vi må ta hensyn til og ikke alle har det vi kaller en «positiv korrelasjon», dvs. forsterker hverandre, og vi må ta valg underveis.

Fremtidige Ambera-beboere kommer fra forskjellige europeiske land og er vant til å bo i bygninger som er utformet basert på blant annet det lokale klimaet, forskjellige byggetradisjoner og lovpålagte tiltak. I Norge må vi for eksempel tilrettelegge bygg som tåler temperaturer mellom pluss 30 og minus 30 grader, dvs. en temperaturforskjell på 60 grader gjennom året. Dette krever mye av byggets kvalitet og både lovgiver og byggenæringen har reagert på disse utfordringene, slik at dagens bygg er rustet til å takle de.

I Sør-Spania har vi åpenbart ikke slike temperaturforskjell – dette er jo en av grunnene for at så mange av dere ønsker seg en plass i Syden – og bygningene kan utformes på en annen måte. I Spania må vi sørge for god isolasjon for å holde sommervarmen ute, skikkelig oppvarming i vintermånedene (selv om det ikke blir like kaldt som i Nord-Europa) og hyggelige uteoppholdsarealer med både skygge- og solplasser.

Hva har vi gjort så langt?

Vi tror at vi har valgt et fantastisk team i Spania, som kan mye om arkitektur og bygging og har et sterkt fokus på bærekraft-elementene. Arkitekten som skal ta hovedansvar for å prosjektere de nye Ambera-boligene har allerede designet og bygd 400 boenheter i samme prosjekt og tar derfor masse erfaring med å tegne og utføre byggene med seg.

Vi kommer også til å bruke de samme entreprenørene som har bygd de første enhetene i den videre utbyggingen og tror at dette skaper størst mulig trygghet for gjennomføringsevnen. For å systematisere Amberas satsing på bærekraft, har vi utarbeidet en strategisk plan for hva slags aspekter vi kommer til å fokusere på med Belief – en erfaren norsk rådgiver innen bærekraft. Jeg kommer til å utdype denne satsingen i en egen artikkel.

Hva skjer videre?

Vi ønsker å kunne tilby en fullverdig «Ambera-opplevelse» fra dag 1. Det betyr at du får mange valgmuligheter hver eneste dag hvor du tar utgangspunkt i din private sfære, dvs. din bolig. Når du står opp, kan du velge å delta på en aktivitet, bidra til noe, treffe gamle og nye venner – eller rett og slett bli hjemme, kose deg med det fine været i Spania og slappe av.

Ambera-teamet er godt i gang med prosjektering av boligene og nærmere detaljer følger ved salgsstart i mars – dette gleder vi oss til!

Hilsen,

Falko Müller-Tyl

Medgründer og administrerende direktør

I neste og siste del av å bygge et felleskap snakker vi om aspekt nummer 5 – å fylle Ambera med liv!

Bli med i diskusjonen på Facebook, og meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer og en skikkelig introduksjon til konseptet Ambera!