Velkommen til Ambera Desert Springs - Europas første aktive bofellesskap for oss over 55!

Å bygge et felleskap – del 1 av 5

Kjære Amberafamilie,

Nå er vi bare noen få meter fra målstreken til å kunne lansere nyhetene om vårt første prosjekt! Vi er så nære at vi tør å si at lanseringsdatoen blir 20. november 2019.

Vi Ambera-gründere og vårt team har nå jobbet målrettet i tre år, basert på en idé som måtte modne i Jan Olavs hode i 20 år, og vi har lyst til å gi dere et innblikk i utviklingen av konseptet som helhet opp til et konkret prosjekt.

Hvordan bygger man noe som ikke eksisterer fra før? Hva er det egentlig vi har jobbet med hver eneste dag de siste tre årene? Er det ikke bare å kjøpe en tomt, bygge noen hus og starte salget?

Vi skal ikke bare bygge et antall hus i Spania og håpe at beboerne får det bra der. Vi skal tilrettelegge for et aktivt felleskap hvor det skjer ting hele tiden, slik at beboerne har mange valgmuligheter. I Ambera skal det alltid finnes noe spennende og interessant å gjøre, det skal finnes naturlige møteplasser hvor man blir kjent med andre gjennom felles interesser. Det skal være mulig å bo og ha det bra her hele året på egne premisser.

I denne artikkelserien i fem deler ønsker jeg å gå litt mer i dybden på hva vi har jobbet med frem til nå, hva vi har oppnådd, og hva som ligger foran oss.

For å lykkes med Ambera-konseptet i et konkret prosjekt ser vi 5 aspekter som er avgjørende:

  1. Å definere hva slags samfunn vi skal bygge

  2. Å velge riktig tomt

  3. Å bygge egnete fellesfasiliteter

  4. Å bygge gode boliger

  5. Å fylle Ambera-fellesskapet med liv

La meg begynne dagens innlegg med det første aspektet.

Del 1 – Å definere hva slags samfunn vi skal bygge

Hva er utfordringen?

Ambera er et nytt bokonsept som bygger på det sosiale og har som formål å danne en plattform for et skikkelig fellesskap etter beboernes ønsker. Vi har tatt utgangspunkt i prinsippene som amerikanerne har brukt siden 1960 for å bygge det de kaller «active adult communities» – en gigantisk suksess i USA som har gjort mange mennesker lykkelige og mindre ensomme.

Hva har vi gjort så langt?

Vi var i starten klare over at vi ikke kan overta det amerikanske konseptet 1:1 og har derfor spurt mennesker i England, Tyskland, Sverige og Norge i forbindelse med fokusgruppeintervjuer hvordan de kunne tenkt seg å bo i et slikt fellesskap og hva de ville sette pris på – både med tanke på utforming og drift. I tillegg har vi fått masse innspill fra dere via Facebook og e-poster. Dette har gitt oss en god basis for å kunne definere hva slags tomt vi skal lete etter og hva slags prosjekt vi skal bygge der.

Hva skjer videre?

Vi anser denne definisjonen som en levende prosess som kommer til å fortsette i mange år og som kommer til å gi oss nye innspill for fremtidige prosjekter. Foreløpig synes vi at vi har gjort hjemmeleksene og er rigget med kunnskap for å planlegge den første Amberabyen.

Hilsen,

Falko Müller-Tyl

Ambera-medgründer og administrerende direktør

I neste del av Å bygge et felleskap snakker vi om aspekt nummer 2 – å velge riktig tomt.

Bli med i diskusjonen på Facebook, og meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer og en skikkelig introduksjon til konseptet Ambera!